Collection: Sulaman Shawl Chiffon

 • Sulaman Shawl Chiffon (Olive Green)
  Sulaman Shawl Chiffon (Olive Green)
  Regular price
  RM59.00
  Sale price
  RM59.00
 • Sulaman Shawl Chiffon (Rosewood)
  Sulaman Shawl Chiffon (Rosewood)
  Regular price
  RM59.00
  Sale price
  RM59.00
 • Sulaman Shawl Chiffon (Soft Grey)
  Sulaman Shawl Chiffon (Soft Grey)
  Regular price
  RM59.00
  Sale price
  RM59.00
 • Sulaman Shawl Chiffon (Butterscotch)
  Sulaman Shawl Chiffon (Butterscotch)
  Regular price
  RM59.00
  Sale price
  RM59.00
 • Sulaman Shawl Chiffon (Dusty Pink)
  Sulaman Shawl Chiffon (Dusty Pink)
  Regular price
  RM59.00
  Sale price
  RM59.00
 • Sulaman Shawl Chiffon (Midnight Blue)
  Sulaman Shawl Chiffon (Midnight Blue)
  Regular price
  RM59.00
  Sale price
  RM59.00
 • Sulaman Shawl Chiffon (Cream)
  Sulaman Shawl Chiffon (Cream)
  Regular price
  RM59.00
  Sale price
  RM59.00
 • Sulaman Shawl Chiffon (White)
  Sulaman Shawl Chiffon (White)
  Regular price
  RM59.00
  Sale price
  RM59.00
 • Sulaman Shawl Chiffon (Ivory)
  Sulaman Shawl Chiffon (Ivory)
  Regular price
  RM59.00
  Sale price
  RM59.00
 • Sulaman Shawl Chiffon (Black)
  Sulaman Shawl Chiffon (Black)
  Regular price
  RM59.00
  Sale price
  RM59.00